ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ เรื่องการดำเนืนการตามาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2563