ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง บ้านบางยาง หมู่ที่ 1ต.นาท่ามเหนือ พื้นที่รวม 25,070 ตารางเมตร
   
 
   

โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง บ้านบางยาง หมู่ที่ 1ต.นาท่ามเหนือ พื้นที่รวม 25,070 ตารางเมตร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565