ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
   
 
   

 ขอความร่วมมือประชาชนในการทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2563