ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาท่ามเหนือ เรื่องแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ม.1-13
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2563