ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะปราง - บ้านวังโตน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2563